Kipp White Textured Knit Four Piece Set

  • Outfit, hat and blanket set
  • G2300/G2300B. White

$136.00

Kipp White Textured Knit Four Piece Set